Faydalı Bilgiler

Mersin Kent Orkestrası Sanatçı Alımı İlanı 2021

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kent Orkestrası ve THM-TSM Topluluklarında çalışmak üzere sanatçı alımı yapacağını duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kent Orkestrası ve THM-TSM Topluluklarında çalışmak üzere sanatçı alımı yapacağını duyurdu. Mersin Kent Orkestrası sanatçı alımı ilanı 2021 şu şekilde;

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN (KÜLTÜR A.Ş.):

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında görev yapmak üzere, 4857 sayılı yasa kapsamında çalıştırılacak personel alınacaktır.

BirimiBranş Adet Toplam
KENT ORKESTRASI BELEDİYE BANDOSU-Keman Sanatçısı (Kemancı) -Viyola Sanatçısı -Viyolonsel Sanaçısı (Çelist/Viyolonist) -Kontrabas Sanatçısı -Tormpet Sanatçısı -Trombon Sanatçısı -Klarinet Sanatçısı (Klarnetçi) -Flüt Sanatçısı -Tuba Sanatçısı -Korno Sanatçısı -Gitar Sanatçısı (Gitarist) (Bas Gitar) -Gitar Sanatçısı (Gitarist) (Elektro Gitar) -Diğer Müzisyen ve Ses Sanatkârları (Klavye Sanatçısı) -Ses Sanatçısı (Erkek) -Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist) (Baterist)4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 121
TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU   TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLULUĞU  -Bağlama Sanatçısı (Divan Bağlama) -Mey Sanatçısı (Mey/Kaval) -Kabak Kemane Sanatçısı -Diğer Müzisyen ve Ses Sanatçıları (Tambur Sanatçısı) – Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/Viyolonist) -Keman Sanatçısı (Kemancı) -Gitar Sanatçısı -Türk Halk Müziği Sanatçısı (Kadın)1 1 1 1 1 1 1 18
HALK OYUNLARI EKİBİ  Halk Oyunları Oyuncusu/Kadın Halk Oyunları Oyuncusu/Erkek7 714
  TOPLAM      43  
 1. GENEL ŞARTLAR:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6-Sınavı kazanan personel 1 yıl boyunca stajyer olarak istihdam edilecektir.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1- Orkestra Sanatçıları için Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlarından tercihen lisans düzeyinde mezun olmak veya bu eğitim kurumlarında enstrümanına hakim olacak kadar eğitim almış en az önlisans mezunu olmak.

2- Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Topluluğu sanatçıları için;

 1. Üniversitelerin en az 4 yıllık konservatuvar veya ilgili müzik eğitim bölümlerinden mezun olmak yâda en az lise mezunu sanatta yeterlilik düzeyinde ustalık sertifikası ve nota bilgisi sahibi olmak.
 2. İcra edecekleri sazlarında ustalık düzeyinde hâkim olmak.
 3. Türk Halk Müziği için; Kültürel yörelerin müziklerini ve yöresel tavırları icra edebilmek. Nazariyat bilgisine sahip olmak.
 4. Türk Sanat Müziği için; Makamsal özellikleri bilmek, nazariyat bilgisine sahip olmak.
 5. Büyükşehir Belediye Konservatuvarımızın kurumsal kimliğine uyum sağlayabilecek durumda olmak.

3- Halk Oyunları Oyuncuları için;

 1. Üniversitelerin Türk Halk Oyunları bölümünden mezun olmak (iki yıllık ön lisans ve/veya lisans eğitim-öğretim programlarının birinden mezun olmak.) veya dans edebilme yeteneğine ve yeterli müzik kulağına sahip olmak.
 2. Üniversite mezunu olmayıp, sanatta yeterlilik düzeyinde ustalık sertifikası sahibi olmak.
 3. Dans edebilmeye engel kalıtsal herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak.
 4. Tam teşekküllü (Hakem Hastaneden) “Dansçı olmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” İbaresi taşıyan sağlık raporu almak.
 5. Boy kilo endeksine uygun vücut ölçülerine sahip olmak.  (Boy; Kadın adaylarda en az  1.65 cm en fazla 1.75cm; Erkek adaylarda en az 1.70 cm en fazla 1.85 cm aralığında olmalıdır.)
 6. Özellikle yüz bölgesinde belirgin ve kalıcı yara izi bulunmaması.
 7. Kültürel yörelerin müziklerini bilmek ve yöresel oyunları oynaya bilmek.
 8. Kareografi ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 9. Başvuru tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş başvuruları www.mersinbuyuksehiras.com.tr  internet adreslerinden yapılacaktır.

Adayların, bu ilanın “D” maddesinde yer alan diğer belgeleri de pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, İş Başvurusu yapılırken yüklemeleri gerekmektedir. İş bu Personel alım ilanı İş Kur’da yayımlandığı 15.09.2021 tarihinden 21.09.2021 tarihi saat 17:00’a kadar yayımlanacaktır. 21.09.2021 tarihi saat 17:00 dan sonra yapılacak başvuruların kuruma ulaşmaması halinde başvurular dikkate alınmayacak ve sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, mersin.bel.tr  internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D- İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.

5- Bir adet son 3 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (pdf veya jpg formatında )

E- ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.

2- Sınavına girecek adaylar kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur.

3- Adaylara sınavda Ek 1’de belirtilen kendi alanları ile ilgili müfredat uygulanacaktır.  Komisyon gerek gördüğü taktirde müfredatta belirtilen konuların dışında da adaylardan bilgi talep edebilir.

F- SINAV YERİ:

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının faaliyet gösterdiği Camişerif Mah. 5226 Sk No:11 Akdeniz/MERSİN adresindeki ek hizmet binasıdır.

G- SINAV TARİHLERİ:

Halk Oyunları Oyuncusu Sınav Tarihi     : 23-24 Eylül 2021

THM-TSM Topluluğu  Sınavı Tarihi        : 27-28 Eylül 2021

Kent Orkestrası Sınav Tarihi                     : 01-02-03 Kasım 2021

Sınav saat 09.00 başlayacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (5’er adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.

H- SINAV ŞEKLİ:

Sınav dinleti, uygulama veya değerlendirme şekilde yapılacaktır.

I- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak kazanılmış hak sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Başkanlığımızın, mersin.bel.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak, sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adresine gönderilmeyecektir. İnternet adresindeki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

                                                                                                                                    Ek- 1

PERSONELE İLİŞKİN UYGULAMA MÜFREDATI

KEMAN, VİYOLA, VİYOLONSEL VE KONTRBAS:

1 Etüd, 1 Bölüm Bach veya solo eser, 1 Bölüm Konçerto, Deşifre

.

FLÜT, KLARİNET, FAGOT, TROMPET, TROMBON,TUBA VE KORNO:

1 Etüd, 1 Bölüm Konçerto veya solo, Deşifre

ELEKTRO GİTAR, BAS GİTAR VE KLAVYE :

Farklı karakterde 2 Parça, Emprovizasyon, Deşifre

BATERİ :

Ritim eşlikli 1 eser (THM), Ritim Eşlikli 1 Eser (Popüler Müzik)

Doğaçlama, ritim tekrarı, ritim deşifre

BAĞLAMA, MEY/KAVAL/ZURNA, KABAK KEMANİ, TAMBUR, VİYOLONSEL(THM),

KEMAN(THM) VE GİTAR(THM):

2 farklı yöresel tavırlı eser icrası taksim ya da açış, deşifre. ( sazlar için)

            THM SOLİST:

2 farklı yöre tavrıyla eser icrası, 1 uzun hava ( yöresel tavır belirtilerek) deşifre.

HALK OYUNLARI :

Ritim uygulaması, Kendilerinin hazırlayacağı bir yöre oyunu, Yeni yöre öğrenim

Becersisi

KENT ORKESTRASI SOLİST :

1 Türkçe, 1 Yabancı dilde parça, deşifre

Editor

Mersin'e seyahat mi planlıyorsunuz? Mersin geziniz için popüler aktiviteler, gezilecek yerler, müzeler, tarihi turistik mekanlar ve semtler, Mersin'de gerçekleşecek tüm etkinlikler, Mersinde gezilecek yerler, restoranlar, turlar, oteller gibi görsel bir rehber ve tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek bilgileri sunuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu